{{::trm.Cart}}
{{::trm.NumberOfArticles}} {{booking.Count}}
{{::trm.Sum}} {{booking.AmountToPayWeb | currency : siteCurrency}}

Personuppgifter och samtycke

Lugnet Falun lagrar köphistorik och personuppgifter som Kunden lämnar.  Lugnet Falun kommer att behandla sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge Kunden tillgång till de tjänster som Lugnet Falun erbjuder, skicka Kunden information och erbjudanden om Lugnet Falun tjänster.

I och med godkännandet av dessa villkor lämnar Kunden sitt samtycke till att Lugnet Falun lagrar Kundens personuppgifter och behandlar dessa uppgifter för de ändamål som angetts ovan.

GDPR

Kunden kan när som helst kontakta Lugnet Falun för att få ett registerutdrag, eller få sina uppgifter raderade enligt lagen om GDPR.

Övriga villkor

Lugnet Falun ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av webbiljett.se.